Zabanadabi
 
 
نوشته های محمدرضا نوشمند در باره ی زبان و ادبیات
 
بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند که ترجمه فرآیندی است که در آن به جای اینکه کلمات را تغییر شکل بدهیم، بیشتر به توضیح، تفسیر و بازسازی عقاید  می پردازیم. یعنی در ترجمه  زبان نقش دوم را ایفا می کند و فقط حامل یا ناقل افکار است. در نتیجه، همه چیز قابل ترجمه است و چیزی به معنی مشکلات زبانی وجود ندارد.

پیتر نیومارک

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 6:46  توسط Mohammad Reza Nooshmand 
در ترجمه ی شعر معمولاً روی خلق شعر تازه ای جدا از شعر اصلی تأکید می شود و ترجمه ی تحت اللفظی پذیرفته نیست.

پیتر نیومارک

 

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 6:45  توسط Mohammad Reza Nooshmand 
 

بهاءالدین خرمشاهی:  مسئله ی دیگر (در ترجمه) تسلط به موضوع است، آن قدر بدیهی است که من نباید بحث کنم؛ اگر دو نفر در زبان مبدأ و مقصد با هم برابر باشند، آن یک بهتر ترجمه می کند که موضوع را بهتر می داند، این را واقعاً کافی می دانم،  یعنی دو تا مترجم که هر دو انگلیسی و فارسی را می دانند یکی از آنها بهتر دندان پزشکی را ترجمه می کند که دندان پزشک باشد و کار کرده باشد. درست است، کسی که این سه تا را احراز کرده باشد یعنی زبان مبدأ و مقصد و تسلط بر موضوع، می دانید دیگر چه باقی مانده که من اضافه کردم، قبل از ما اضافه نکرده بودند؛ همان سه تا را گفته بودند. من تسلط به صناعت ترجمه را اضافه کردم، یعنی کسی چم و خم های ترجمه را بداند. والا با ساده دلی تمام آن سه تا رابلد است می آید یک ترجمه ی تحت اللفظی به خرج می دهد.
 |+| نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 17:5  توسط Mohammad Reza Nooshmand 
مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر
 
  بالا