چاشنی در ترجمه یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۸ 17:3
 

صفدر تقی زاده:  ترجمه باید چاشنی و طعم داشته باشد اگر مترجمی جمله ای را به خصوصدر متون ادبی و داستانی درست و دقیق ترجمه کند امّا نتیجه چیزی عادی و معمولی از کار درآید، ترجمه ی موفقی ارائه نداده است.

نوشته شده توسط Mohammad Reza Nooshmand  | لینک ثابت

ترجمه ی نزدیک به اصل یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۸ 17:2
 

صفدر تقی زاده:  مقصود از ترجمه ی نزدیک به اصل، ترجمه ی به اصطلاح واژه به واژه نیست؛ این دو نباید باهم اشتباه گرفته شوند. مترجم باید ضمن توجه به ساختار متن اصلی و نزدیک بودن به اصل،به نوعی خلاقیت در ترجمه هم دست بزند و ظرائف و ریزه کاری های متن را، با توجه به کیفیت زبان فارسی باز آفرینی کند. گاهی مترجم ناچار می شود برای ارائه ی یک ترجمه درست، کل ساخت و بافت جمله را تغییر دهد.

نوشته شده توسط Mohammad Reza Nooshmand  | لینک ثابت

علامت گذاری در ترجمه یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۸ 17:0
صفدر تقی زاده:  علامت گذاری ها در متون انگلیسی با فارسی همیشه مطابقت کامل ندارد و مترجم گاهی ناچار می شود تغییراتی در آن بدهد. گاهی ممکن است یک جمله ی ساده ی گزاره ای در ترجمه به صورت جمله ی استفهامی یا به عکس درآید یا موارد دیگری پیش آید که مترجم ترجیح بدهد علامت گذاری را حذف یا اضافه کند.
نوشته شده توسط Mohammad Reza Nooshmand  | لینک ثابت